Helgvakt

Helgvakt på Fossum Gård

Helgvaktene på Fossum Gård går i turnus ved at man jobber hver 2. eller hver 4. helg etter avtale. En full helgvakt begynner fredag kveld med kveldsforing, og avsluttes etter kveldsforing søndag kveld. Helgvakten har i utgangspunktet ansvar for alle helgens foringer (3 ganger om dagen), å slippe ut alle hestene, samt møkking og innslipp av noen få hester. I tillegg holder helgvakten generell orden i stallen ved å koste stallganger etter foringer, rake sammen høy ute etc. Det er også mulig å ha helgvakt kun dagtid, dvs uten kveldsforingene. Dette er etter avtale med den enkelte.

Vi har også 1 ekstrahjelp på jobb i helgene som jobber noen timer på dagtid sammen med helgvakten, slik at man som regel er 2 på jobb under mesteparten av dagens gjøremål.

Rutinene i helgene hos oss er som følger:
07:30 - Frokostforing, høy og kraftfor
08:30 - Bytter dekken på alle som skal ut
09:00 - Begynne utslipp (gjøres fortløpende etter dekkenskift, så 9 er bare ca tid)
10-13 - Møkking for de som skal møkkes for, kosting av ganger, uteområder etc
13:45 - Ta inn de hestene som skal tas inn. Oppstallører tar inn selv
14:00 - Lunsjforing - Høy og kraftfor (høy kan legges ut rett etter utslipp om man ønsker)

20:00 - Kveldsforing - høy og kraftfor

Feiing skjer alltid etter foring sånn at det alltid er hyggelig for de som kommer i stallen og det ser ryddig ut til enhver tid. Møkking foretrekkes gjort på formiddagen før hestene tas inn til lunsj. Det er stort sett maks 6-7 bokser å møkke, som regel færre.

Helgvakter som ikke står fast oppstallet på Fossum Gård har anledning til å ta med egen hest til oss de helgene de jobber etter avtale og ved kapasitet. Helgvakter får også bruke ridehus og ridebaner fritt den tiden de er ansatt hos oss på lik linje med våre opstallører.

Ved nyansettelse avtaler vi arbeidstid, arbeidsoppgaver og lønn med den enkelte ihht hvor stor grad av helgvakten man ønsker å ha. Her er det fleksibelt og opptil den enkelte avtale.

Da det er dårlig kollektivtilbud til gården og ett stykke å gå til nærmeste bussholdeplass (nesten 2 km) så må de som jobber hos oss kunne komme seg til gården ved egen hjelp. Alle helgvakter får opplæring og det de trenger for å bli kjent hos oss før de jobber på egenhånd. Oppstallører på gården vil bli prioritert ved ønske om helgvakt.

Ønsker du å jobbe som helgvakt hos oss, være fast vikar i helger ved behov, eller stå på venteliste dersom vi har fullt, ta kontakt med Bente på tlf 93684664 eller Johanna 92807830. Vi ser helst at våre helgvakter er min 16 år, mens ekstrahjelp helg kan være yngre.