Vi utvider kapasiteten for treningshester

Vi har nå ansatt Ina Wilsbeck Zimowski og Carina Nysæther Johansen for å kunne utvide vårt tilbud for å ta imot hester i trening :)


De siste årene har vi endret driften litt ved å redusere antall oppstallører mot å kunne ha kursbokser og å ta imot treningshester. Vi utvider nå dette tilbudet ytterligere ved å få med oss disse rytterne på laget :) Utrolig heldig for oss at Carina kom hjem fra Danmark, og at Ina er med på tross av at hun studerer jus fulltid!

Johanna kommer også fortsatt til å ta imot hester i trening, men i mer begrenset omfang. 
For våre oppstallører betyr ikke dette noen stor endring annet enn at det da vil være flere bokser som benyttes til treningshester og færre til oppstalling. Det vil også si at presset på ridehallen på kveldstid vil bli mindre :)
Man kan da også benytte Ina og Carina til å ri hester enkeltstående ganger (på lik linje med Johanna). 

Les mer om rytterne under Trening.


Carina


Ina