Det er lagt inn mer underlag i hallen

Det er nå lagt inn ca 20m3 mer underlag i ridehuset. Dette er ca halvparten av hva som var planlagt å legge inn i Aug/Sept. Dette ble gjort lørdag morgen (16.07) og det så ut til å hjelpe ganske mye. Det vil fremdeles bli lagt inn ennå mer, minst 20m3, i løpet av Aug / Sept, etter at vi har fått ridd ned det vi har lagt inn litt.

Forhåpentligvis vil det da være nok bunn i ridehuset for at vi skal gå en god vinter i møte mtp bunn i ridehuset.