Meld deg inn i Fossum Hestesportklubb

Da var vi inne i et nytt år, og alle som ønsker å representere nyoppstartede Fossum Hestesportklubb i 2011 må melde seg inn i klubben nå, samt søke overgang fra eventuelt tidligere rideklubb. Rideklubben ønsker også alle som ikke rir aktivt velkommen som medlem i rideklubben, både enkeltmedlemmer og hele familier.

Ryttere kan fritt velge å bytte representasjonsklubb fra 1. Januar hvert år. Man kan fortsatt være medlem i så mange klubber man vil, men man kan bare representere en klubb på stevner. Dersom du har startet for din klubb i det inneværende år, må du som regel vente med å bytte klubb til 1. Januar neste år. Dog kan det gis dispensasjon fra dette av NRYF underveis i året. Les mer om dette på http://www.rytter.no/KlubbKrets/Bytteavklubb.aspx For å bytte klubb må du få skriftlig godkjennelse fra din tidligere klubb.

Fossum Hestesportklubb ønsker alle medlemmer velkommen, og har både Junior, Senior og Familiemedlemskap. Klubben har også eget støttemedlemskap for de som ikke er aktive og ikke ønsker å få Hestesport i posten som de andre medlemmene får. Junior, senior og familiemedlemskap er inkludert Hestesport, som er medlemsbladet til Norges rytterforbund.

For å melde seg inn i klubben, ta kontakt med en av medlemmene i styret:

Leder: Tom Cappelen. Tlf 957 15 104, E-post: tom.cappelen@sas.no
Nestleder: Nina Ousdal Tlf 90 51 33 54, E-post: niousd@online.no
Sekretær: Tove Nyblom, Tlf 41 53 17 42, E-post: nyblom@online.no
Kasserer: Anine L. Andersson, Tlf 90 08 10 66, E-post: anine@bbrb.no
Vara: Kristoffer Ousdal

Les mer om rideklubben her: http://www.fossumgard.no/p/fossum-hestesportsklubb.html

Egne effekter/klær med klubbens logo er nå på plass i nettbutikken hvor man allerede kan kjøpe Fossum Gård klær. Gå til Fossum Gårds Nettbutikk