Kort referat fra stallmøtet Søndag 12.12

Takk til alle dere som kunne komme på stallmøtet på kort varsel, søndag 12. Desember.

I hovedtrekk var det bemanningssituasjonen fremover, ridehusbunnen og sikringene som går som var det som ble snakket om på møtet, og var grunnen til at vi kalte inn på så kort varsel, spesielt førstnevnte.

Når det gjelder sikringene som går så er dette fordi det er for stor belastning på hovedsikringen i stallen pga flere enheter som er koblet opp her. Det som nå skjer er at gårdeier vil legge opp en ny ledning inn i stallen fra hovedinntaket på gården. Dette vil gi dobbel kapasitet. Dog er dette noe som kan ta litt tid, bla fordi det er 1m tele i bakken som vanskeliggjør arbeidet. Vi purrer på og håper det skjer så raskt som mulig slik at alle igjen vil være komfortable med å ri i ridehallen. Frem til da foreslår vi at folk er spesielt forsiktige med å hoppe der inne når det er mørkt ute.

Ang ridehusbunnen så er dette et tema som har vært snakket om lenge, og vi i "administrasjonen" har jobbet med dette en stund. Både mtp hva vi økonomisk kan klare og hvilke muligheter vi har, til hvilke priser. Konklusjonen vi nå har kommet frem til er at vi i første omgang fyller på med 40m3 flis så fort som mulig. Dette var det enighet om på møtet, og vi håper dette vil gjøre forholdene langt bedre. Banen er allerede saltet, og håpet er at en sammenblanding av massen som er der i dag og flisen som kommer vil bli et stabilt underlag å ri på.

Når det gjelder bemanningssituasjonen så har Jan Arild valgt å slutte, og han reiser allerede 23. desember. Det betyr at vi fra den dagen er 1 mann mindre enn planlagt. Julen vi gå som normalt (se under), men fra 1. Januar ber vi om at alle møkker for sine hester selv med mindre annet er spesielt avtalt. Stalleien vil da bli redusert med 250 kroner, i tillegg til at samtlige oppstallører vil få fri tilgang til skrittemaskin, vaskemaskin og solariet. Poletter og 10`ere leveres ut fra alle i personalet. Vi beklager dette, og håper på deres forståelse for våre problemer. Vi prioriterer å slippe ut hester fremfor møkkingen når vi må ta slike valg. I mellomtiden vil vi jobbe med å få på plass bemanningen igjen så raskt som mulig.

Det ble også tatt opp av oppstallører at det bør generelt være litt mer takhøyde for hverandre i ridehuset. Flere har opplevd sure miner både når de trener spesielle ting, om de skulle komme i veien for noen eller om noen vil sette ut et par hindre. Sånn vil vi ikke ha det. Vi er mange som bruker hallen nå i vinterhalvåret og ingen ønsker å ødelegge for noen andre, men alle må få trene på det de trenger. Tenk deg spesielt om før du leier hesten din "på tur" i ridehuset, kan du leie ute?, før du stopper på firkantsporet, spesielt ved vantet, kan det gjøres inne på banen? Si gjerne i fra til de andre om du vil gjøre noe spesielt, f eks travers ned en diagonal, slik at folk kan unngå å komme i veien. Ikke forvent at alle andre forstår hva du driver med. Det er lov å hoppe i ridehuset selv om det er flere som rir, sprangrytterene trenger også å få trene på sine ting, men de skal selvfølgelig  vise hensyn som alle andre. Det er viktig at man kommuniserer før ting blir et problem, og vi kan opprettholde en hyggelig tone oss i mellom.

Julen 2010:
Alle foringene går som normalt, alle dager.
23. Desember: Utslipp og møkking som normalt
24. Desember: Kun utslipp. De som vet de ikke kan komme å ta inn sin hest bes gi beskjed om dette slik at den ikke blir sluppet ut. Stallens personale tar ingen ansvar for hester som ikke blir tatt inn. Kveldsforing ca kl 21:30 (noe senere enn normalt, men heller det enn for tidlig.)
25.-26. Desember - Helligdager, kun foringer
27.-30. Desember - Utslipp og møkking som normalt
31. Desember - Kun utslipp. Det er mange som sender opp raketter på formiddagen, så gi beskjed om hesten din ikke skal ut, eller om du ikke kan ta den inn, så vi ikke slipper den ut. En fra personalet reiser opp i stallen litt etter midnatt og ser at alt er OK.
1.-2. Januar - Helligdag/helg, kun foringer